top of page
Business Meeting

TRAINING

PharmSupport biedt trainingen op het gebied van onder meer kwaliteitsmanagement, GMP, GDP,

ISO 13485 en diverse specifieke onderdelen binnen een kwaliteitsmanagementsysteem (Change Control, Deviation Management, Risk Management, Kwalificatie & Validatie, Computerised Systems Validation, Data Integrity). We bieden in-companytrainingen waarbij we inhoud, duur en niveau specifiek met u afstemmen om optimaal aan de behoeften van uw organisatie te kunnen voldoen.

Maak ons kenbaar welke trainingsbehoefte u heeft en we zullen een passend aanbod voor u maken. Na uw aanvraag nemen we altijd even contact op om uw wensen in detail te bespreken.

GMP TRAINING

GMP, ofwel Good Manufacturing Practices of Goede Manier van Produceren, is uitgebreide regelgeving voor kwaliteitsmanagement in de geneesmiddelenindustrie. GMP moet waarborgen dat patiënten veilige en goed werkende geneesmiddelen krijgen. Bijna iedere medewerker in een farmaceutisch of biotechbedrijf of bereidingsapotheek heeft direct of indirect te maken met GMP. Met een goede (basis-)kennis van GMP begrijpt u welke eisen er gesteld worden, waarom die belangrijk zijn, en hoe ze met elkaar samenhangen. In de basistraining GMP leren we u de beginselen van het ‘GMP denken’.

 

GMP basis

De doelgroep van deze training zijn medewerkers die direct of indirect met GMP te maken hebben in hun werkzaamheden. GMP‑training is in veel gevallen zelfs verplicht voor deze medewerkers. Deze training is geschikt voor medewerkers die nog relatief weinig kennis van deze regelgeving hebben en werken als bijvoorbeeld operator, analist, apothekersassistent, leidinggevende of als (staf)medewerker kwaliteit, logistiek, facilitair, techniek, inkoop of ICT.

 

In deze training komen de achtergrond en basisprincipes en alle hoofdstukken uit Europese GMP aan bod. Wij leren u de geschreven regels juist te interpreteren en vertellen u aan de hand van onze praktijkervaring hoe dat concreet gemaakt kan worden. Want meer nog dan de geschreven regels zijn er de - vaak ongeschreven - gedetailleerde verwachtingen van inspecteurs.

 

De training GMP basis wordt in verschillende vormen aangeboden:

  • Als e-learning

  • Online

  • Op locatie met open inschrijving

  • In-companytraining op locatie

 

Voor online en in-companytraining op locatie is het mogelijk om uw specifieke vragen voorafgaande aan de cursus in te brengen, zodat we daarmee bij het inrichten van deze training rekening kunnen houden.

GMP vervolgtraining

De GMP‑training is ook beschikbaar als vervolgtraining (GMP advanced). De vervolgtraining wordt aangeboden als opmaattraining voor een specifiek bedrijf of organisatie. De onderwerpen worden in overleg met u bepaald en de in-companytraining wordt op locatie gegeven.

 

GMP opfris‑/herhalingstraining

De GMP opfris‑/herhalingstraining (GMP refresher) is bedoeld voor de periodieke hertraining van medewerkers die in het verleden al een GMP‑training hebben gevolgd. GMP refresher wordt aangeboden als op‑maattraining voor een specifiek bedrijf of organisatie. De onderwerpen worden in overleg met u bepaald, bijvoorbeeld recente ontwikkelingen op het gebied van GMP en updates van regelgeving. De training wordt in verschillende vormen aangeboden: e-learning, online, op locatie met open inschrijving en in-companytraining op locatie.

+31 412 712 092

Pivot Park, gebouw RK1211
Kloosterstraat 9, 5349 AB Oss

  • LinkedIn

©2020 door PharmSupport | Privacyverklaring

+31 412 712 092

Pivot Park, gebouw RK1211
Kloosterstraat 9, 5349 AB Oss

  • LinkedIn

©2020 door PharmSupport | Privacyverklaring

Training: Diensten
Standing Meeting

KWVA TRAINING

Kwalificatie en validatie is een must voor wie geneesmiddelen produceert of bereidt, geneesmiddelen distribueert of medische hulpmiddelen produceert. Wilt u uzelf of uw personeel (beter) opleiden in het kwalificeren en valideren van processen, systemen en apparatuur? Dan is de opleiding Kwalificatie en Validatie Engineer een uitkomst voor u. Deze nieuwe en voor Nederland unieke opleiding wordt door PharmSupport in samenwerking met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) georganiseerd.

Deze uitgebreide beroepsgerichte opleiding leidt u op tot gedegen specialist in het uitvoeren en beoordelen van kwalificatie‑ en validatieprojecten volgens daarvoor geldende richtlijnen. De opleiding bestaat uit een leerzame mix van theoretisch kader, concreet oefenen van de benodigde vaardigheden en oefenen van aanvullende vaardigheden op het gebied van projectmanagement en ‘soft skills’ in projecten. Na deze opleiding heeft u alle kennis in huis om als professional op dit vakgebied aan de slag te gaan. Ook zeer geschikt voor QA‑personeel in kwalificatie- en validatieprojecten.

Meer informatie over de opleiding Kwalificatie en Validatie Engineer? Klik hier om naar de website van de HAN te gaan.

Het Pharmability-programma is een initiatief dat mede mogelijk is gemaakt door financiële ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Provincie Noord-Brabant.

Training: Diensten
bottom of page