top of page

PRIVACYVERKLARING

Versie 1.0, 25 mei 2018

Brainstorming

1. Inleiding
PharmSupport bestaat uit PharmSupport BV en PharmSupport-Flexwerk NV en is gevestigd aan de Kloosterstraat 9, 5349 AB te Oss. PharmSupport is zich ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en te waarborgen. In dit reglement informeren wij u over welke gegevens wij verzamelen, verwerken en doorgeven en wat uw rechten zijn in verband met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van PharmSupport, waaronder consultancy, audits, training & opleidingen en flexwerk, en in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming d.d. 25 mei 2018.
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van www.pharmsupport.nl en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

2. Het verzamelen en verwerken van gegevens


Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen wij u om persoonlijke gegevens te verstrekken. Denk hierbij aan gegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, telefoonnummer en eventuele bedrijfsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde dienst uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen in de cloudopslag van Office 365 van Microsoft. PharmSupport heeft kennis genomen van de voorwaarden voor online diensten per 1 mei 2018 en die bevat een hoofdstuk omtrent bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Voor de gegevensbeveiliging houdt Microsoft zich aan de vereisten die worden uiteengezet in ISO 27001, ISO 27002 en ISO 27018.

Ten behoeve van onze wervings- en selectiewerkzaamheden voor PharmSupport-Flexwerk NV, stuurt u ons uw cv toe of krijgt u de mogelijkheid om uw cv te uploaden. In uw cv staan uw vaardigheden, kennis en opleidingen en werkervaring beschreven en is eventueel uw foto opgenomen. In het wervings- en selectieproces kunnen wij verdere gegevens over u opslaan die van belang kunnen zijn voor een succesvolle plaatsing.

Communicatie
Wanneer u berichten via e-mail, sms, WhatsApp of andere kanalen naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren. Soms vragen wij naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw verzoeken te verwerken en uw vragen te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in de cloudopslag van Office 365 van Microsoft. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
De website van PharmSupport maakt gebruik van cookies. Bij het eerste gebruik van de website krijgt u de keuze welke cookies u toestaat.

Hyperlinks
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze websites vallen buiten onze invloed en worden niet gedekt door deze regeling. Als u andere websites bezoekt door middel van deze links, kunnen de beheerders van deze andere websites gegevens over u verzamelen en gebruiken in overeenstemming met hun eigen privacyregelingen, die kunnen verschillen van onze regeling.

3. Doeleinden
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren nadrukkelijk uw toestemming hiervoor hebben gevraagd en verkregen.

4. Derden
Wij delen informatie niet met derden, tenzij het delen van gegevens een integraal c.q. noodzakelijk onderdeel is van de dienstverlening van PharmSupport. Denk hierbij aan gegevens die aan de opdrachtgever en eventuele managed serviceprovider (MSP) verstrekt worden in het kader van de detachering. In deze gevallen is er een geheimhoudingsovereenkomst tussen PharmSupport enerzijds en de opdrachtgever en/of MSP anderzijds. Wij kunnen informatie wel intern delen. Onze werknemers zijn ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en te waarborgen.

5. Kwaliteit van uw gegevens
Wij vertrouwen erop dat uw informatie volledig, nauwkeurig en actueel is. Wij verzoeken u om ons direct te informeren over wijzigingen of onnauwkeurigheden in uw persoonlijke gegevens, door contact met ons op te nemen. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens.

6. Bewaring van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens om u in de toekomst diensten te kunnen verlenen en de commerciële relatie met u te onderhouden. Als de commerciële relatie met u wordt beëindigd, zullen wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen verwijderen. Op verzoek verlenen wij u inzage in het Register van verwerkingsactiviteiten, met daarin opgenomen een overzicht van de bewaartermijnen.

7. Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens veilig te bewaren en te beschermen tegen bewuste of onbedoelde manipulatie, vernietiging, verlies of ongeoorloofde toegang.
Ondanks al onze inspanningen om uw gegevens te beveiligen, wijzen wij u erop dat het internet geen veilig communicatiemiddel is. Persoonsgegevens die via het internet worden doorgegeven, kunnen door andere mensen worden onderschept. Wij kunnen daarom de veiligheid van persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft via e-mail, WhatsApp, website of andere webgebaseerde applicaties niet garanderen. Door gebruik te maken van deze website en uw persoonsgegevens in te voeren, aanvaardt u dat u deze website op uw eigen risico gebruikt.

8. Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke gegevens en informatie die tot op dat moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing met betrekking tot onze nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u voor deze dienst af te melden.


Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens wilt aanpassen of uw gegevens uit ons bestand wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens. In het geval dat u wilt dat wij alle door u vermelde informatie uit onze databank verwijderen, zullen wij dit verwerken in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Vanaf het moment van indienen van de aanpassing of verwijdering, zullen wij binnen vier weken uw verzoek verwerken.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.


9. Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website en diensten van PharmSupport. Eventuele aanpassingen op deze website en/of diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Alle toekomstige wijzigingen in dit beleid worden in deze procedure opgenomen en op de website gepubliceerd. Wij raden u aan de datum van deze regeling te controleren op eventuele aanpassingen of wijzigingen, wanneer u onze website bezoekt.

10. Vragen en feedback
Wij controleren regelmatig of wij aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of feedback hierover wilt geven, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens.

11. Contactgegevens
PharmSupport
Kloosterstraat 9
5349 AB Oss
Telefoonnummer: +31 412 712 092

info@pharmsupport.nl

bottom of page