top of page

PARTNERS

Het speelveld van Quality in Life Science is omvangrijk en omvat vele specialisaties. PharmSupport heeft een goed overzicht over dit speelveld en beschikt over het vermogen om specialismen te verbinden. Om slagvaardig te kunnen acteren en optimale resultaten te leveren moeten partijen goed samen werken. Daarom investeert PharmSupport actief in partnerships. Deze Partnerships zorgen ervoor dat de gezamenlijke klanten van PharmSupport en haar partners een optimaal resultaat geleverd krijgen. De som der delen is meer dan ieder van de delen afzonderlijk!

logo PAO.png

Samenwerking PAOFarmacie en PharmSupport uitgebreid


In 2019 is PAOFarmacie een samenwerking aangegaan met PharmSupport op het gebied van cursussen over onder meer kwaliteitsmanagement en GMP. De cursussen zijn bedoeld voor professionals in de ziekenhuisapotheek, binnen farmaceutische bedrijven en in aanverwante bedrijfstakken. Het betreft op maat gesneden 1-daagse cursussen waarin praktische handvaten worden aangereikt voor de juiste toepassing van de regelgeving. De behoefte aan deze onderwerpen bleek groot. PAOFarmacie en PharmSupport hebben besloten om de samenwerking uit te breiden. In 2021 zullen 4 cursussen worden aangeboden op het gebied van Change Control, Deviation Management, Risk Management en Data integriteit. In de aanloop naar de cursus Deviation Management zal tevens een e-learning beschikbaar zijn die de basisbeginselen van afwijkingenbeheer bijbrengt.

bottom of page