Training

Informatie / offerte

Maak ons kenbaar welke trainingsbehoefte u heeft en we zullen een passend aanbod voor u maken. Na aanvraag nemen we altijd even contact op om uw wensen in detail te bespreken.

Trainingsaanbod

PharmSupport biedt trainingen op het gebied van o.a. kwaliteitsmanagement, GMP(-z), GDP en diverse specifieke GMP/GDP onderwerpen, farmaceutisch vakman/technicus, en ISO 13485. We bieden in-company trainingen met de mogelijkheid om de inhoud, duur, en niveau specifiek af te stemmen op de behoeften van uw organisatie.

Tip! Quality Management Cyclus 2020 – PAOfarmacie

Wilt u opgeleid worden tot Qualified Person, dan is de Quality Management cyclus 2019 een goede start hiervoor. PAOFarmacie biedt in samenwerking met de Stichting Training Course Quality Management in Pharma and Biotech deze cursus aan. De cursus wordt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aanbevolen, omdat deze cursus de volledige breedte van het speelveld, van small molecules tot biotech producten, bestrijkt en ook alle aspecten van het QP-schap, van ontwikkeling van geneesmiddelen tot parametische vrijgifte, behandelt.

De cyclus bestaat uit 4 modules. U wordt door experts uit de industrie, universiteit en inspectiegezondheidszorg bijgeschoold.  De modules zijn interactief van opzet en u oefent met voorbeelden uit de praktijk.

 Module 1: Quality Management, the role of the Qualified Person

Gaat in op de rol van de qualified person (QP) als bewaker van het kwaliteitssysteem in zowel industrie als kliniek, op basis van (internationale) richtlijnen en best practices. Hierbij komen alle taken en verantwoordelijkheden van de QP aan bod.

 Module 2: Drug development from quality by design to clinical studies

Volgt de kwaliteitszorg vanaf de ontwikkeling van een active pharmaceutical ingredient (API) bij R&D, via quality by design die voldoet aan GMP-richtlijnen, naar preklinische ontwikkeling, toxicologie en GLP tot de klinische ontwikkeling die voldoet aan GCP-eisen.

Module 3: Sterile manufacturing

Richt zich op de ontwikkeling en productie van steriele geneesmiddelen. Hierbij speelt kennis van microbiologie en de vaardigheid om deze kennis te implementeren bij ontwerp en beheersing van farmaceutische productie een belangrijke rol. Ook omgevingsfactoren en de kwaliteit van water hebben invloed op verschillende stappen in het productieproces en komen uitgebreid aan bod.

Module 4: Quality and safety for the manufacturing of biopharmaceuticals

Gaat in op de ontwikkeling van biopharmaceuticals. Er wordt onder meer stilgestaan bij kritische stappen van preproductie in cellijnen, ontwikkeling en commerciële productie tot eiwitanalyse. Uiteraard is er ook aandacht voor stabiliteit, zuivering en immunogeniciteit, die extra aandacht vergen in vergelijking met API’s van niet-biologische oorsprong.

De modules zijn, daar waar gewenst, ook los af te nemen.

Voor meer informatie over o.a. programma, docenten, datum, prijs, locatie en accreditatie ga naar paofarmacie.nl

Contact

training@pharmsupport.nl​

​​Jan Damm
​tel 06 19 47 95 05