Zoeken
  • Wouter van Loon

Ongrijpbare wolken en slimme softwarerobots

Bijgewerkt op: 30 dec. 2020

De paden van Quality en IT kruisen elkaar al decennia. IT heeft dingen mogelijk gemaakt die 40 jaar geleden ondenkbaar waren. En voor Quality is IT steeds weer ongrijpbaar en vluchtig gebleken, steeds als technologie onder controle was, kwam er weer een nieuwe hype. De uitdagingen worden er niet minder om. IT zit inmiddels tot in de haarvaten van onze organisaties, alles innig met elkaar verweven en verbonden. De cloud wordt inmiddels steeds ruimhartiger omarmd, niet alleen omdat het goedkoop of gemakkelijk is, maar omdat het wegen naar de toekomst opent. Organisaties hebben simpelweg de luxe niet om deze ontwikkeling te negeren: de cloud is onmisbaar om competitief te blijven. Wat moeten we daar vanuit Quality mee? Gewoon meebewegen met de mode van het moment? Dat zou een onderschatting zijn van de impact die de huidige ontwikkelingen hebben op onze organisaties, op onze wijze van werken en op de wijze waarop we in control willen zijn.


Applicaties in de cloud

Binnen afzienbare termijn zal het overgrote deel van ieder applicatielandschap naar de cloud verhuizen en zullen applicatieleveranciers hun software op een pay-per-usebasis aanbieden. Dit gebeurt omdat consistentie in dienstverlening en het aansluiten bij de juiste businessdrivers geen andere weg openlaten. Deze beweging is zo krachtig dat ook industriële applicaties in beeld komen. De introductie van 5G zal dit proces versnellen.


Robots

Het is nogal eenzijdig om de ontwikkelingen op het gebied van IT te bezien vanuit een infrastructureel of applicatieperspectief. Er gebeurt veel meer. Onze manier van werken gaat ingrijpend veranderen en dat komt omdat verregaande automatisering en robotisering van taken en processen mogelijk wordt als gevolg van kunstmatige intelligentie die door de cloud goedkoop binnen handbereik komt. Slimme chatbots veroveren de wereld en dat is nog maar het begin. Ook het vakgebied van Quality zal grondig veranderen. Allerlei handelingen waar nu nog menselijke intelligentie voor nodig is, zullen vervangen worden door slimme softwarerobots. Onder meer controles op consistentie of samenhang in data en documenten zullen overgenomen worden door slimme systemen.


Quality en IT

Onze Qualitywereld is erop gericht om voorspelbaarheid en controleerbaarheid te realiseren. We willen betrouwbaarheid, consistentie, rust, ja zelfs saaiheid organiseren. Dat kunnen we dus vergeten. We staan pas aan het begin van een ongelofelijke golf aan veranderingen en spannende ontwikkelingen. En het is de vraag hoe Quality hierin gaat acteren. De business kan zich niet permitteren om af te wachten. De meest flexibele en wendbare organisatie is de winnaar van morgen en de cloud speelt daarin een hoofdrol.


De enige manier om valide antwoorden te vinden op de geadresseerde vraagstukken is dat Quality en IT een innige relatie met elkaar aangaan of dat Quality en IT deels in elkaar opgaan. De kruisende paden worden steeds meer hetzelfde pad. Het vakgebied Quality wordt immers steeds meer gedomineerd door IT en gaat steeds meer over IT. Quality gaat over het organiseren van control, dat is iets wat niet anders wordt. De manier waarop en de middelen waarmee gaan het verschil maken.


49 weergaven0 opmerkingen