Over Sander Rijnders

​Dr Ir Sander Rijnders heeft Technische Bedrijfskunde gestudeerd met specialisatie Kwaliteitsmanagement. Hij heeft daarna promotieonderzoek verricht naar het implementatieproces van Continuous Improvement in productiebedrijven. Hij heeft ruim 12 jaar ervaring opgedaan in de farmaceutische industrie ​in diverse staf- en leidinggevende functies en expertisegebieden. Onder andere interne auditing, systeemaudits, quality performance indicators, medical device compliance, materials management, validatie van opslagruimten, validatie en beheer van cleanrooms, lean management & Six Sigma.

Ook heeft hij twee jaar in een ziekenhuisapotheek gewerkt als interim manager Farmaceutische Bereidingen en Laboratorium, waar hij uitgebreide ervaring met GMP-Z en VTGM opdeed. ​Eind 2013 is hij gestart als zelfstandige.